สาระน่ารู้รอบตัว

เว็บรวบรวม สาระน่ารู้ รอบๆตัวและในชีวิตประจำวัน

ปภ.ปรับปรุงจังหวัด ในความรับผิดชอบของ ศูนย์ ปภ.เขต

คาสิโนออนไลน์

ปภ.ปรับปรุงจังหวัด ในความรับผิดชอบของศูนย์ ปภ.เขต เพิ่มประสิทธิภาพ การจัดการสาธารณภัยในเชิงพื้นที่ กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ปภ.ปรับปรุงจังหวัด ในความรับผิดชอบ ของศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขตรองรับความเปลี่ยนแปลง จากหลากหลายปัจจัย ที่ส่งผลกระทบ ต่อการจัดการ สาธารณภัย ทั้งสภาพความเสี่ยงภัย ความถี่ของการเกิดภัย และรูปแบบของภัย ที่มีความซ้ำซ้อน เพื่อเสริมสร้างกลไก การบริหารจัดการ สาธารณภัยในพื้นที่ ให้มีความเข้มแข็ง อย่างรอบด้าน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ได้เผยว่า กรมป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ได้ให้ความสำคัญกับ การบริหาร จัดสาธารณภัยในเชิงพื้นที่ ผ่านกลไกการทำงาน ของสำนักงานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด และศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ศูนย์เขต จึงได้มีการทบทวน
และปรับปรุงจังหวัด ในความรับผิดชอบของศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย

สาธารณภัยเขต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง การจัดการสาธารณภัย ในระดับพื้นที่ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการสนับสนุน การปฏิบัติงานของจังหวัด โดยในการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต ได้พิจารณาจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ระยะทางระหว่างจังหวัด กับศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต สภาพภูมิศาสตร์ ภูมิสังคม สภาพความเสี่ยงภัย และลักษณะภัยในพื้นที่ เพื่อให้การบริหาร จัดการสาธารณภัย ในระดับพื้นที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี้

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 1 ปทุมธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 2 สุพรรณบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ สุพรรณบุรี กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา และอ่างทอง

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 ปราจีนบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา สระแก้ว นครนายก และสระบุรี

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 4 ประจวบคีรีขันธ์ มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และราชบุรี

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 5 นครราชสีมา มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 6 ขอนแก่น มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 7 สกลนคร มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ สกลนคร นครพนม มุกดาหาร และบึงกาฬ

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 8 กำแพงเพชร มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร และตาก

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 9 พิษณุโลก มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ พิษณุโลก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ลำปาง เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน และลำพูน

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 11 สุราษฎร์ธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง และชุมพร

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และยโสธร

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 14 อุดรธานี มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ อุดรธานี เลย หนองคาย และหนองบัวลำภู

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 15 เชียงราย มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย น่าน แพร่ และพะเยา

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 16 ชัยนาท มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอุทัยธานี

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 17 จันทบุรี มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ระยอง และตราด

ศูนย์ป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 ภูเก็ต มีพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ และตรัง

สนับสนุนโดย ufabet

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *