สาระน่ารู้รอบตัว

เว็บรวบรวม สาระน่ารู้ รอบๆตัวและในชีวิตประจำวัน

รู้ทันรีบรักษา !! โรคออทิสติก และวิธีการสังเกต

โรคออทิสติก เป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของสมองที่ทำให้เกิดอาการผิดปกติ 3 ด้านใหญ่ๆ ได้แก่ ด้านสังคม ด้านภาษา และเกิดพฤติกรรมซ้ำ ๆ โดยสามารถสังเกตพบได้ก่อนอายุ 3 ขวบ หากพบลักษณะที่น่าสงสัยควรเข้ารับการคัดกรองโรค เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง และปรับพฤติกรรมตั้งแต่อายุน้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง แม้ไม่หายขาดแต่เด็กจะมีพัฒนาการด้านต่าง ๆ ดีขึ้น ช่วยเหลือตนเองได้ เข้าโรงเรียนได้ตามวัย

พฤติกรรมที่น่าสงสัย
ด้านสังคม (ไม่สบตา)
เช่น ไม่สนใจใคร ไม่สบตา ไม่หันตามเสียง เล่นกับเพื่อนไม่เป็น กลัวในสิ่งที่ไม่ควรกลัว
ด้านการสื่อสาร (ไม่พาที ไม่ชี้นิ้ว)
เช่น ไม่พูดตามเกณฑ์ เคยพูดได้แล้วหยุดพูด พูดเลียนแบบ พูดภาษาต่างดาว ไม่แสดงท่าทางบอกถึงความต้องการ (การชี้นิ้ว)
ด้านพฤติกรรม
เช่น มีการเคลื่อนไหวร่างกายซ้ำ ๆ ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวต่อสิ่งใหม่ ๆ ได้ยาก หมกมุ่นแต่เรื่องที่ตนเองสนใจ

แล้วคุณรู้ไหม
– ประเทศไทยในเด็กอายุไม่เกิน 5 ขวบ พบเด็กออทิสติกหรือกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม 1 คนต่อเด็ก 161 คน โดยพบว่าเพศชายมากกว่าเพศหญิง
– พี่น้องของเด็กกลุ่มอาการออทิซึมสเปกตรัม มีโอกาสเป็นโรคในกลุ่มนี้มากกว่าคนปกติทั่วไปถึงประมาณ 22 เท่า
– เด็กออทิสติกแต่ละคนมีระดับความรุนแรงของโรคที่ไม่เท่ากัน
– ลักษณะความผิดปกติของเด็กออทิสติกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปได้ตามพัฒนาการของเด็ก และจะเห็นเด่นชัดขึ้นเมื่อเด็กออทิสติกมีอายุมากขึ้น
– วิธีการรักษาที่เหมาะสม เช่น การส่งเสริมพัฒนาการที่บกพร่อง ปรับพฤติกรรม ฝึกทักษะทางสังคม ฝึกพูด การศึกษาพิเศษ
– ถ้าคุณมองอีกด้าน ความพิเศษของเขา เขาจะไม่โกง ไม่โกหก ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม แค่เพียงคุณเข้าใจ ส่งเสริมพวกเขาในทางที่ถูกต้อง ให้ได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ

 โรคออทิสติก และวิธีการสังเกต รู้ทันรีบรักษา !! - สาระน่ารู้

 

อ่านต่อ

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *