สาระน่ารู้รอบตัว

เว็บรวบรวม สาระน่ารู้ รอบๆตัวและในชีวิตประจำวัน

แผนการตลาด คืออะไร หัวใจหลักของแผนการตลาดมีอะไรบ้าง

รับทำ marketing

แผนการตลาด คือแผนปฏิบัติการของกลยุทธ์การตลาดในช่วงเวลาข้างหน้า (1 เดือน 3 เดือน หรือ 1 ปี) แผนการตลาดรวมถึง รับทำ marketing ภาพรวมเป้าหมายการตลาดและโฆษณา รายละเอียดและระยะเวลาของแผนการตลาด และตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (KPI) เป้าหมายของแผนการตลาดคือการสร้างทิศทางที่ชัดเจนให้กับธุรกิจ

เราจะเห็นได้ว่าหัวใจหลักของแผนการตลาดมีอยู่ 3 อย่างดังนี้

ภาพรวมเป้าหมายทางการตลาด – การทำทุกอย่างในธุรกิจก็ควรมีเป้าหมายอย่างชัดเจน ภาพรวมเป้าหมายทางการตลาดที่ดีสำหรับแผนการตลาดของคุณอาจจะเป็นการเพิ่มยอดขาย 50% การหาลูกค้าใหม่ 100 คน การทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์เรามากขึ้น หรือการทำให้ลูกค้ากลับมาซื้อซ้ำมากขึ้น

รายละเอียดและระยะเวลาของแผนปฏิบัติการ – แผนการตลาดที่ดีต้องสามารถปฏิบัติได้จริง ซึ่งก็หมายความว่าเราควรจะลงรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ และทำการประเมินระยะเวลาที่จะเห็นผลด้วย ยกตัวอย่างเช่นแผนการตลาด Instagram ของคุณอาจจะรวมถึงการโพสต์รูปทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือนเพื่อเพิ่มจำนวนคนติดตาม

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพหลัก (KPI) – ตัวชี้วัดประสิทธิภาพอาจจะหมายถึงตัวเลขตรงตัวอย่างการเพิ่มยอดขาย 50% นอกจากนั้นแล้วคุณก็ควรมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพในระยะสั้น เช่นภายใน 1 เดือนยอดขายเราควรจะเพิ่ม 10% และภายใน 2 เดือนยอดขายเราควรจะเพิ่มขึ้น 20% เพื่อ เพื่อให้เราสามารถวัดผลของแผนการตลาดได้ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานและปรับตัวได้ทันเวลาเมื่อเกิดความผิดพลาดจนอาจจะไม่บรรลุเป้าหมายการตลาดได้

แผนการตลาด คืออะไร หัวใจหลักของแผนการตลาดมีอะไรบ้าง

A marketing plan is an action plan of a marketing strategy over time (1 month, 3 months or 1 year). Marketing and advertising goals overview Details and timing of the marketing plan And performance indicators (KPIs). The goal of any marketing plan is to create a clear direction for the business.

We can see that the core of the marketing plan are three things:

Marketing goals overview – Everything in the business should have a clear goal. Overview A good marketing goal for your marketing plan could be 50% increase in sales, getting 100 new customers, getting more customers to know our brand. Or making customers come back and buy more

Details and timing of the action plan – A good marketing plan must be practical. This means that we should go into detail how to do this. And evaluate the time to see results as well For example, your Instagram marketing plan might include posting photos every day for 3 months to get more followers.

Key Performance Indicators (KPIs) – A performance metric can refer to a figure in the example of a 50% increase in sales.You should also have a short-term performance metric, for example, within a month, your sales should increase. 10% and within 2 months our sales should be increased by 20% so that we can measure the effect of the marketing plan over the course of the implementation and adjust in time when it goes wrong that the marketing target may not be achieved. have

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *